Komunikaty funduszu

Dla inwestorów

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia:

Podsumowanie września 2021 Funduszu Multistrategia

7 października 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia we wrześniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021 Zobacz wyniki z sierpnia 2021

Podsumowanie sierpnia 2021 Funduszu Multistrategia

8 września 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w sierpniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021.

Podsumowanie lipca 2021 Funduszu Multistrategia

10 sierpnia 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w lipcu 2021 roku. Zobacz wyniki II kwartału

Uchwała dotycząca rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie

19 lipca 2021

Komplementariusz spółki ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM („ASI”) w dniu 1 lipca 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie funduszem ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM. Opłata za zarządzanie ASI, zarządzanym przez Komplementariusza, zostaje obniżona z poziomu 0,08% miesięcznie do poziomu 0,00% do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Podsumowanie 2Q 2021 Funduszu Multistrategia

15 lipca 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w 2Q 2021 roku.

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

6 marca 2021

Informujemy, że w dniu 5 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegóły w treści informacji

Multistrategia

Polityka prywatności

© 2021. All rights reserved.