Komunikaty funduszu

Dla inwestorów

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia:

Podsumowanie kwietnia 2022 Funduszu Multistrategia

11 maja 2022

Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Po zakończeniu miesiąca kwietnia większość inwestorów na globalnym rynku akcji miny ma raczej nietęgie. Zarówno globalne akcje i obligacje w kwietniu dosyć istotnie straciły do wartości nominalnej. Globalny rynek akcji stracił 8% na wartości i był to największy miesięczny spadek od marca 2020 roku. Z kolei […]

Podsumowanie marca 2022 Funduszu Multistrategia

7 kwietnia 2022

Prezentujemy podsumowanie miesiąca marca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Marzec zakończyliśmy w  zgoła odmiennych nastrojach niż to miało miejsce w lutym. Fundusz z nawiązką odrobił straty, które wygenerował w lutym i które były w głównej mierze, przypomnę efektem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób. Stopa zwrotu z portfela wyniosła 0,8% na plusie i w głównej mierze […]

Podsumowanie lutego 2022 Funduszu Multistrategia

8 marca 2022

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca lutego dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Luty był miesiącem, w którym fundusz zanotował ujemną stopę zwrotu na poziomie –0,61%, co było wynikiem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób czyli z dnia 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainie. W naszym podejściu inwestycyjnym, nie staramy się prognozować czy to wydarzeń czy to efektów wydarzeń […]

Podsumowanie stycznia 2022 Funduszu Multistrategia

9 lutego 2022

Styczeń nie był wymarzonym początkiem roku dla inwestorów, którzy lokują na globalnych rynkach kapitałowych, za pomocą takich instrumentów jak fundusze inwestycyjne, ze względu na to, że indeksy szerokiego rynku, zarówno akcyjne jak i obligacyjne, w większości przypadków ulokowały ujemne stopy zwrotu. Najbardziej popularny indeks akcyjny, śledzący zachowanie globalnego rynku akcji stracił ok. 4,5%, natomiast indeks […]

Podsumowanie grudnia 2021 Funduszu Multistrategia

5 stycznia 2022

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca grudnia będące także podsumowaniem roku 2021 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Grudzień był bardzo pozytywnym miesiącem dla inwestorów na globalnych rynkach finansowych, które doświadczyły klasycznego rajdu Świętego Mikołaja. Jest to sytuacja, w której pod koniec roku wartość indeksu dynamicznie rośnie. Jak na tym tle zachował się fundusz Multistrategia, którego celem nie jest […]

Podsumowanie listopada 2021 Funduszu Multistrategia

7 grudnia 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w listopadzie 2021 roku. Przedstawiamy podsumowanie miesiąca listopada dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Listopad był o tyle ciekawym miesiącem, że większość czasu jego trwania przebiegało zgodnie ze scenariuszem jaki sobie obraliśmy, chociaż końcówka miesiąca trochę nam ten obraz szczęśliwości zburzyła. Gorszy koniec miesiąca był skutkiem […]

Podsumowanie października 2021 Funduszu Multistrategia

5 listopada 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w październiku 2021 roku. W październiku  2021 globalne rynki akcji powróciły do trendu wzrostowego. W dalszym ciągu negatywnie zachowywały się obligacje skarbowe. Jak na tym tle zachował się Fundusz Multistrategia, którego rolą jest generowanie umiarkowanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej? Październikowy wynik funduszu […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

28 października 2021

Informujemy, że na dzień 19 listopada 2021 r. na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej  przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia; Wybór […]

Podsumowanie września 2021 Funduszu Multistrategia

7 października 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia we wrześniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021 Zobacz wyniki z sierpnia 2021

Podsumowanie sierpnia 2021 Funduszu Multistrategia

8 września 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w sierpniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021.

Multistrategia

Polityka prywatności | SFDR

© 2021. All rights reserved.